جذب اعضای هیات‌علمی

فراخوان جذب
به اطلاع علاقه‌مندان جذب به عنوان عضو هیات‌علمی در دانشگاه شهید بهشتی می‌رساند، فراخوان نیمه متمرکز مرکز جذب وزارت علوم هر سال در دو نوبت شهریورماه و بهمن‌ماه برگزار می‌شود.
فرآیند جذب 
 • اعلام فراخوان توسط مؤسسه از طریق وب‌سایت و انتشار در روزنامه­‌های کثیرالانتشار
 • تکمیل فرم ثبت­‌نام و الحاق تصویر مدارک مورد نیاز
 • دریافت مدارک توسط دبیرخانه­­ هیئت اجرایی جذب مؤسسه (ثبت در وب‌سایت)
 • ارائه­ کد رهگیری توسط دبیرخانه هیئت اجرایی جذب یا شماره ثبت
 • طرح در هیئت اجرایی جذب مؤسسه و بررسی اولیه
 • الف: در صورت نقص مدارک، تكمیل پرونده توسط متقاضی
 • ب: اعلام عدم اولویت در صورت نداشتن شرایط اولیه
 • طرح همزمان پرونده در كارگروه­های بررسی صلاحیت عمومی و توانایی علمی
 • الف: تشکیل جلسه­‌ی کارگروه بررسی صلاحیت عمومی و تکمیل فرم امتیازات (فرم 1 ذیل صفحه مشاهده شود) صلاحیت عمومی
 • ب: تشکیل جلسه کارگروه بررسی توانایی علمی و تکمیل فرم امتیازات توانایی علمی (فرم 2 ذیل صفحه مشاهده شود) به تفکیک هر متقاضی، ارسال امتیازات مورد نظر اعضای كارگروه به صورت محرمانه و در پاکت دربسته توسط نماینده هیئت اجرایی در كارگروه
 • طرح امتیازات كسب شده متقاضیان در كارگروه­ها و در هیئت اجرایی جذب مؤسسه بررسی ثانویه و اعلام عدم اولویت به افرادی كه امتیاز لازم را كسب ننموده‌­اند
 • معرفی افراد واجد شرایط برای انجام استعلام و تحقیق از دو برابر ظرفیت­های پذیرفته شده
 • تشکیل جلسه­ی نهایی هیئت اجرایی جذب مؤسسه پس از تكمیل پرونده (نتایج استعلام و تحقیقات و امتیازات عملی)
 • بررسی و ارزیابی اسناد و مدارك ارسالی متقاضیان جذب و تبدیل وضعیت توسط كارشناسان مركز جذب اعضای هیات‌علمی
 • بررسی نهایی در دو کارگروه صلاحیت عمومی و کارگروه توانایی علمی هیئت مركزی جذب
 • كنترل نهایی وضعیت پرونده متقاضیان و تایید مدارک آن­ها توسط كارشناسان صدور گواهی
 • اعلام نتایج بررسی توسط هیئت مرکز جذب به موسسات
 • الف: اعلام تایید صلاحیت علمی و عمومی
 • ب: اعلام عدم اولویت برای كسانی ­كه امتیازات را كسب ننمودند
 • بررسی مجدد برمبنای اعتراض متقاضی
 • انجام مراحل به‌کارگیری متقاضی در موسسه براساس مقررات و هماهنگی با معاونت آموزشی وزارت متبوع
تبصره: متقاضيانی که در اولويت قرار نگرفته‌اند، مي‌­توانند حداكثر ظرف مدت 15 روز پس از دريافت ابلاغ كتبی درخواست تجديدنظر نمايند.
آیین‌نامه استخدامی و صورتجلسه‌های هیئت امنا:
آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی دانشگاه (مورخ 1391/06/22)
صورت‌جلسه اولین نشست هیئت امنای دانشگاه (مورخ 1396/03/20)
صورت‌جلسه اولین نشست هیئت امنای دانشگاه (مورخ 1397/03/20)
فرم‌های استخدامی 
​عنوان فرم
عضويت هيات‌علمی (1)
امتیازات توانایی علمی داوطلب (2)
نتيجه ارزشيابی کارگروه بررسی توانايی علمی (3)
دلایل عدم پذیرش
کاربرگ برنامه‌های پژوهشی
سوابق علمی پژوهشی​
​اعضای واجد شرایط جهت تکمیل فرم
عضو هیات‌علمی 
کارگروه دانشکده/پژوهشکده ویژه متقاضیان مورد تایید
دستورالعمل امتیازدهی مرکز جذب وزارت علوم
کارگروه مربوط به کلیه متقاضیان فراخوان‌ها
عضو هیات‌علمی
عضو هیات‌علمی و با امضای ریاست دانشکده/پژوهشکده
پیوندها:
هیئت اجرایی جذب هیات‌علمی دانشگاه
راهنماها:
مرکز جذب وزارت علوم
راهنمای اعضای هیات‌علمی استخدامی جدید
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده متقاضیان فراخوان
اطلاعات تماس:
همکاران اداره
22431605 و 29902223 و 29902226
mfa@sbu.ac.ir