معرفی دوره‌های بالندگی

برنامه جامع دوره‌ها

با توجه به وظایف تعیین شده برای اداره ترفیع و تعالی اعضای هیات‌علمی در تهیه و تنظیم برنامه‌های آموزشی و توانمندسازی اعضای هیات‌علمی، این اداره در نظر دارد تا با هماهنگی مدیریت حوزه ریاست، معاونت‌های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه، برنامه جامع بالندگی اعضای هیات‌علمی را تدوین نماید. لذا از اعضای محترم هیات‌علمی و صاحب نظران این امر دعوت می‌شود تا با ارسال نظرات و پیشنهادهای خود ما را در این زمینه یاری رسانند.

خواهشمند است دوره‌های پیشنهادی و یا اعضای هیات‌علمی توانمند در این زمینه را از طریق یکی از راه‌های ارتباطی که در این صفحه معرفی شده به این مدیریت اعلام یا معرفی فرمایید.

اطلاعات تماس:
22431876 و 29902237
mfa@sbu.ac.ir
فرم ارسال نظر، پیشنهاد یا انتقاد
سامانه مکاتبات اداری
پیوندها:
پخش زنده دوره‌ها در آپارات
اطلاعیه دوره‌ها
ثبت‌نام دوره‌ها