ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی

آیین‌نامه‌های ارتقا
آیین‌نامه ارتقای 95 به بعد
شیوه‌نامه اجرایی آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات‌علمی 1395
گزارش نامه علمی عضو هیات‌علمی آموزشی
گزارش نامه علمی عضو هیات‌علمی پژوهشی
آیین‌نامه‌های داخلی هیئت ممیزه
آیین‌نامه داخلی ارتقای مرتبه
ضوابط و مقررات خاص ارتقای مرتبه
پیوندها:
هیئت ممیزه
اعضای ارتقایافته
نشریات معتبر
راهنماها:
راهنمای ثبت درخواست پرونده ارتقا در سامانه جامع دانشگاهی
سوالات متداول در انجام مراحل ارتقا در سامانه جامع دانشگاهی
اطلاعات تماس:
همکاران اداره ارتقا و ممیزه
29902205
mfa@sbu.ac.ir