صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1403/02/10
  • 434 بازدید

در تاریخ 1403/02/10 آقایان دکتر محمدرضا خانی عضو هیات‌علمی پژوهشکده لیزر و پلاسما،  و  دکتر هادی سلیمانی عضو هیات‌علمی پژوهشکده فضای مجازی، و دکتر حسن رضادوست چهارده از پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی، و  خانم دکتر محبوبه تصویری از دانشکده علوم شیمی و نفت  به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

 مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 

 

 

 

 


دکتر محمدرضا خانی
دانشیار پژوهشکده لیزر و پلاسما
29904017
m_khani [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

دکتر هادی سلیمانی 
دانشیار پژوهشکده فضای مجازی
29905485
h_soleimany [at] sbu.ac.ir
رزومه

 


دکتر حسن رضادوست چهارده 
 دانشیار پژوهشکده گیاهان و مواد اولیه دارویی


 h_rezadoost [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 


دکتر محبوبه تصویری
دانشیار دانشکده علوم شیمی و نفت

29902895
m_tasviri[at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات