ترفیع و تعالی اعضای هیات‌علمی

طبق ماده 52 آیین‌نامه استخدامی اعضای هیات‌علمی، به اعضای شاغل به کار در صورت احراز شرایط مندرج در این ماده، پایه ترفیع استحقاقی سالیانه اعطا می‌گردد. در ماده 53 این آیین‌نامه شرایط احراز ترفیع تشویقی بیان شده است. قابل ذکر است سقف پایه برای اعضای هیات‌علمی پیمانی 6 می‌باشد.
  • ثبت اطلاعات و بارگذاری مدارک مربوط به فعالیت‌های پژوهشی سال گذشته (از ابتدای فروردین تا پایان اسفند) و گروهبندی ترفیع باید توسط اعضای محترم هیات‌علمی در سامانه جامع دانشگاهی انجام شود.سپس کمیته‌­ای مرکب از رئیس دانشکده/پژوهشکده، معاونان آموزشی و پژوهشی و مدیر گروه صورت‌جلسه اعضای هیات‌علمی واجد شرایط ترفیع سالیانه، را تهیه و با امضای اعضای کمیته ترفیع حداکثر تا 31 تیرماه هر سال، به مدیریت امور هیات‌علمی ارسال می­‌نماید.
  • مدیریت امور هیات‌علمی حداکثر ظرف مدت یک ماه، (حداکثر تا 31 مرداد هرسال)، ضمن بررسی صورت‌جلسه­ های واصله، نسبت به اعلام اسامی واجدین شرایط ترفیع به معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع و مدیریت امور اداری و منابع انسانی اقدام خواهد نمود.
  • معاونت پشتیبانی، مالی و مدیریت منابع موظف است حداکثر تا پیش از شروع سال تحصیلی جدید (اواخر شهریور/اول مهرماه) نسبت به صدور احکام ترفیع فهرست دریافتی از مدیریت امور هیات‌علمی اقدام نماید.
راهنماها:
شیوه نامه اجرایی ترفیع پایه سال 1399 اعضای هیأت علمی 
صورتجلسه کمیته ترفیع دانشکده / پژوهشکده     
ترفیع سال اول   
دستورالعمل پایه تشویقی
پیوندها:
وبینار آشنایی با دستورالعمل اعطای پايه تشويقی 1402
اطلاعات تماس:
همکاران اداره ترفیع و تعالی
22431876 و 29902247 و 29902237
mfa@sbu.ac.ir