صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1402/10/25
  • 191 بازدید

 

در تاریخ 1402/10/25آقای دکتر محسن گلبن حقیقی عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت به مرتبه دانشیاری و  خانم دکتر مریم نورشاهی عضو هیات‌علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به مرتبه استادی نائل شدند.

 مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 

 

 

 

 


دکتر محسن گلبن حقیقی
دانشیار دانشکده دانشکده علوم شیمی و نفت
29905713
m_golbon [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 


دکتر مریم نورشاهی
استاد دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

-
m-nourshahi [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات