صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1403/04/04
  • 63 بازدید

در تاریخ 1403/04/04 خانم ها دکتر نسرین مهرا از دانشکده حقوق، دکتر محبوبه عارفی از دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، آقایان دکتر ساسان بالغی‌زاده از دانشکده ادبیات و علوم انسانی به مرتبه استادی و دکتر علی مریدی از دانشکده مهندسی عمران، آب و محیط زیست به مرتبه دانشیاری ارتقا یافته‌اند.

 مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 

 

 

 

 


دکتر نسرین مهرا
استاد دانشکده حقوق
29904297
n_mehra[at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

دکتر محبوبه عارفی 
استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
29902113
m-arefi[at] sbu.ac.ir
رزومه

 


دکتر ساسان بالغی‌زاده
 استاد دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 29902471
 s_baleghizadeh[at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 


دکتر دکتر علی مریدی
دانشیار مهندسی عمران، آب و محیط زیست

73932467
a_moridi[at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات