صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1402/03/22
  • 502 بازدید

در تاریخ 1402/03/22  آقای دکتر احمدعلی آبین عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر به مرتبه دانشیاری و آقای دکتر مهدی قیطاسی عضو هیات‌علمی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی به دانشیاری نائل شدند.

مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 


 
دکتر احمدعلی آبین
دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر 
 
29904131
a_abin [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

دکتر مهدی قیطاسی  

 دانشیار دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
 
29905839
 m_gheitasi [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

 

افزودن نظرات