صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1402/09/27
  • 330 بازدید

در تاریخ 1402/09/27 آقای دکتر شهریار منصوری و آقای دکتر کاوه بهرامی سبحانی عضو هیات‌علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی و  آقای دکتر حمیدرضا مهدیانی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر و آقای دکتر عباس رهی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

 مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 

 

 

 


دکتر شهریار منصوری
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
29902483
s_mansouri [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 
 

دکتر کاوه بهرامی 
دانشیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی
29902448
k_bahrami [at] sbu.ac.ir
رزومه

 


دکتر حمیدرضا مهدیانی 
 دانشیار دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

29904144
 mahdiani [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 


دکتر عباس رهی
دانشیار دانشکده  مهندسی مکانیک و انرژی

73932686
a_rahi [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات