صفحه اصلی
اعضای هیات‌علمی ارتقایافته 1402/03/01 
  • 1442 بازدید

در تاریخ 1402/03/01  آقای دکتر فرهاد رئوفی عضو هیات‌علمی دانشکده علوم شیمی و نفت به مرتبه استادی و آقای دکتر منصور رفیعی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی برق کنترل - قدرت به دانشیاری، آقای دکتر علیرضا شاملی سندی عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر به دانشیاری نائل شدند.

مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 


 
دکتر فرهاد رئوفی
استاد علوم شیمی و نفت
 
29902883
f_raofie [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

دکتر منصور رفیعی  

 دانشیار دانشکده مهندسی برق کنترل - قدرت
 
77311598
m_rafie @sbu.ac.ir
رزومه

 

 


دکتر علیرضا شاملی سندی

دانشیار مهندسی و علوم کامپیوتر
29904196
a_shameli [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات