صفحه اصلی
ارتقایافتگان 1401/12/15
  • 1048 بازدید

در تاریخ 1401/12/15  آقای دکتر امیرحسن نیازپور عضو هیات‌علمی دانشکده حقوق به مرتبه دانشیاری و خانم دکتر زینب آقاشریعتمداری، عضو هیات‌علمی دانشکده علوم و فناوری زیستی به اتفاق آرا به مرتبه دانشیاری نائل شدند.

مدیریت امور هیات‌علمی ضمن عرض تبریک، آرزوی توفیق روزافزون برای ایشان دارد.

 

 

 

 

 

 

دکتر امیرحسن نیازپور
دانشیار دانشکده حقوق
 
------
a_niazpour [at] sbu.ac.ir

 ​​​​​

رزومه

 

 

 
دکتر زینب آقاشریعتمداری
دانشیار دانشکده علوم و فناوری زیستی
29902707
z_shariat [at] sbu.ac.ir
رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات