صفحه اصلی
دوره دانش‌افزایی «روش ها و فنون تدریس» برگزار شد.
  • 89964 بازدید

مدیریت امور هیات‌علمی دوره دانش‌افزایی «روش ها و فنون تدریس» را با همکاری دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی  در آبان ماه 1401 در ساعات 8 الی 12 طی چهار جلسه برگزار کرد.

دوره  دانش‌افزایی «روش ها و فنون تدریس» در آبان ماه سال جاری با امتیاز دوره‌های دانش‌افزایی و توانمندسازی با همکاری اعضای  محترم هیات‌علمی دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

موضوعات مختلف حول محور شیوه‌های تدریس، در این دوره مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیات‌علمی تجربیات‌شان را به اشتراک گذاشتند.
 

افزودن نظرات